Cho bảng số liệuGDP CỦA TRUNG QUÓC VÀ...

Cho bảng số liệuGDP CỦA TRUNG QUÓC VÀ THÉ GIỚI QUA CÁC NĂM (Đơn vị: t...

0
Cho bảng số liệu
GDP CỦA TRUNG QUÓC VÀ THÉ GIỚI QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tì USD)

Năm

1985

1995

2004

2010

2015

Trung Quốc

239,0

697,6

1 649,3

6 040,0

10 866,0

Thế giới

12 360,0

29 357,4

40 887,8

65 648 0

73 434,0

Biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình GDP của Trung Quốc và thế giới qua các năm là
Biểu đồ miềnBiểu đồ cộtBiểu đồ trònBiểu đồ kết hợp

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình GDP của Trung Quốc và thế giới là biểu đồ cột => Chọn đáp án B

Chú ý: có thể dùng phương pháp loại trừ: biểu đồ miền +tròn thường dùng thể hiện cơ cấu; biểu đồ kết hợp dùng khi có các đối tượng có đơn vị khác nhau => loại trừ
Biểu đồ cột

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP