Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang...

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, trong cơ cấu giá trị sản xuất...

0
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của nước ta năm 2007, thứ tự từ nhỏ đến lớn lần lượt là
gia cầm, gia súc, sản phẩm không qua giết thịt.gia súc, gia cầm, sản phẩm không qua giết thịt.gia súc, gia cầm, sản phẩm không qua giết thịt.gia cầm, sản phẩm không qua giết thịt, gia súc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của nước ta năm 2007, thứ tự tỉ trọng từ nhỏ đến lớn lần lượt là gia cầm (13%), sản phẩm không qua giết thịt (15%) và gia súc (72%)

gia cầm, sản phẩm không qua giết thịt, gia súc.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP