Cho biểu đồCƠ CẤU SẢN LƯỢNG THỦY SẢN...

Cho biểu đồCƠ CẤU SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA THÉ GIỚI GIAI ĐOẠN 2006 2013...

0
Cho biểu đồ
CƠ CẤU SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA THÉ GIỚI GIAI ĐOẠN 2006 2013


Nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu sản luợng thủy sản của thế giới, giai đoạn 2006-2013?
Tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác giảm liên tụcTỉ lệ sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng liên tụcCơ cấu sản lượng thủy sản của thế giới có sự thay đổiTỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác giảm không liên tục

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Dựa vào biểu đồ đã cho, dễ dàng nhận thấy tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác giảm liên tục trong giai đoạn 2006 đến 2013, giảm từ 65,6% xuống còn 56,2%

=> Nhận xét D không đúng
Tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác giảm không liên tục

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP