Cho biểu đồ về đô thị hóa của...

Cho biểu đồ về đô thị hóa của một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam ...

0
Cho biểu đồ về đô thị hóa của một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á năm 2015:

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
Tốc độ tăng dân số thành thị của một số quốc gia Tỉ lệ dân thành thị trong tổng số dân của một số quốc gia Cơ cấu dân số trong tổng số dân của một số quốc gia Dân số thành thị trong tổng số dân của một số quốc gia

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tỉ lệ dân thành thị trong tổng số dân của một số quốc gia

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP