Cho biểu đồBiểu...

Cho biểu đồBiểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

0
Cho biểu đồ

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 – 2010. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 – 2010. Sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 – 2010. Cơ cấu sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 – 2010.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho có đơn vị triệu tấn của sản lượng dầu mỏ và than, đơn vị tỉ kwh của sản lượng điện > biểu đồ đã cho thể hiện sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 – 2010. > Chọn đáp án C
Sản lượng dầu mỏ, than, điện của nước ta, giai đoạn 1990 – 2010.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP