Dân cư nhiều nước Mĩ La Tinh còn...

Dân cư nhiều nước Mĩ La Tinh còn nghèo đói không phải do

0
Dân cư nhiều nước Mĩ La Tinh còn nghèo đói không phải do
tình hình chính trị không ổn định. hạn chế về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động. phụ thuộc vào các công ty tư bản nước ngoài, phần lớn người dân không có đất canh tác

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Dân cư nhiều nước Mĩ La Tinh còn nghèo đói là do tình hình chính trị không ổn định, cải cách ruộng đất không triệt để nên phần lớn người dân không có đất canh tác, do nền kinh tế còn phụ thuộc vào các công ty tư bản nước ngoài. Dân cư nhiều nước Mĩ La Tinh còn nghèo đói không phải do hạn chế về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động. Vì Mỹ La Tinh có nhiều tài nguyên thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nguồn lao động dồi dào.
> Chọn đáp án B
hạn chế về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP