Nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển...

Nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển bền vững công nghiệp ở Đông Na...

9
Nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển bền vững công nghiệp ở Đông Nam Bộ là
bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển công nghiệp theo chiều sâu. tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kĩ thuật. quy hoạch và xây dựng thêm các khu công nghiệp, khu chế xuất mới. đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu khí.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
2
Hướng dẫn giải câu này:
Nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển bền vững công nghiệp ở Đông Nam Bộ là bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển công nghiệp theo chiều sâu nhằm nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ, khai thác tốt nhất nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Chỉ có phát triển theo chiều sâu, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội – môi trường lâu dài mới có thể phát triển bền vững
> Chọn đáp án A
bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển công nghiệp theo chiều sâu.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP