Vùng kinh tế trọng điểm không phải là...

Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng

0
Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng
bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố.hội tụ đầy đủ các thế mạnh. có ranh giới không thay đổi.có tỉ trọng lớn trong GDP.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng có ranh giới không thay đổi. Vì vùng kinh tế trọng điểm là vùng bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố và ranh giới có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
> Chọn đáp án C
có ranh giới không thay đổi.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP