Ý nào sau đây không đúng khi nói...

Ý nào sau đây không đúng khi nói về sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ ki...

0
Ý nào sau đây không đúng khi nói về sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta?
Hình thành các khu công nghiệp tập trung. Quy hoạch các vùng chuyên canh công nghiệp. Xây dựng các ngành kinh tế trọng điểm. Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Ý không đúng khi nói về sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta là Xây dựng các ngành kinh tế trọng điểm. Vì ý này nói về sự chuyển dịch cơ cấu Ngành kinh tế chứ không phải lãnh thổ kinh tế.
> Chọn đáp án C
Xây dựng các ngành kinh tế trọng điểm.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP