Cho các công thức oxit sau: Fe2O3 Al2O3...

Chương 4: Oxi - Không Khí Cho các công thức oxit sau: Fe2O3, Al2O3, P...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Cho các công thức oxit sau: Fe2O3, Al2O3, P2O5, NO2, ZnO, CO2, N2O, Cu2O, FeO. Hãy đọc tên các công thức oxit trên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Fe2O3: sắt (III) oxit Al2O3: nhôm oxit

P2O5: điphotpho pentaoxit NO2: nitơ đioxit

ZnO: kẽm oxit CO2: cacbon đioxit

N2O: đinitơ oxit Cu2O: đồng (I) oxit

FeO: sắt (II) oxit

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP