Đốt cáy hoàn toàn 3 36 lít CH4...

Chương 4: Oxi - Không Khí Đốt cáy hoàn toàn 3,36 lít CH4 (đktc). Xác ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Đốt cáy hoàn toàn 3,36 lít CH4 (đktc). Xác định thể tích không khí cần dùng cho phản ứng trên (đktc).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có: nCH4= 3,36/22,4 = 0,15 (mol)

Phản ứng: CH4 + 2O2 −to→ CO2 + 2H2O (1)

(mol) 0,15 → 0,3

Từ (1) → nO2= 0,3 (mol) → VO2= 0,3 x 22,4 = 6,72 (lít)

Vì VKK = 5VO2 → VKK = 5 x 6,72 = 33,6 (lít)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP