A là dung dịch H2SO4 có nồng độ...

Chương 6: Dung Dịch A là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M. B là dung ...

0
Chương 6: Dung Dịch

A là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M. B là dung dịch H2SO4 co nồng độ 0,5M.

a) Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích VA:VB = 2:3 được dung dịch C. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch C.

b) Phải trộn A và B theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,3M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) Ta có: VA:VB = 2:3

Số mol H2SO4 có trong 2V dung dịch A:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Số mol H2SO4 có trong 3V dung dịch B:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha trộn:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Vậy nồng độ mol của dung dịch C là 0,38M.

b) Pha chế dung dịch H2SO4 0,3M.

Gọi x(ml) là thể tích của dung dịch axit A.

y(ml) là thể tích của dung dịch B.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

→ x = 2y . Vậy nêu y = 1 và x = 2.

Vậy ta phải trộn 2 thể tích dung dịch axit A với 1 thể tích dung dịch axit B, ta sẽ được dung dịch H2SO4 có CM = 0,3M.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP