Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác...

Chương 6: Dung Dịch Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồn...

0
Chương 6: Dung Dịch

Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồng độ phần trăm và nồng độ ml của mẫu dung dịch CuSO4 có sẵn trong phòng thí nghiệm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

* Phương pháp xác định nồng độ phần trăm dung dịch CuSO4

- Cân một lượng dung dịch CuSO4 tùy ý.

- Cô cạn dung dịch cho đến khi thu được chất rắn màu trắng đó là CuSO4. Sau đó đem cân lượng muối sau khi cô cạn này.

- Áp dụng công thức:Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8ta sẽ tính C% cua dung dịch CuSO4.

* Phương pháp xác định nồng độ m của dung dịch CuSO4:

- Cần cân một ượng dung dịch CuSO4 để đo thể tích tùy ý.

- Sau đó dùng công thức n = m/M để tính số mol của CuSO4.

- Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4: CM = n/V

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP