Có 200g dung dịch NaOH 5% dung dịch...

Chương 6: Dung Dịch Có 200g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A). a) Cần...

0
Chương 6: Dung Dịch

Có 200g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A).

a) Cần phải trộn thêm vào dung dịch A bao nhiêu gam dung dịch NaOH 10% để được dung dịch NaOH 8%?

b) Cần hòa tan bao nhiêu gam NaOH vào dung dịch A để có dung dịch A để có dung dịch NaOH 8%?

c) Làm bay hơi nước dung dịch A, người ta cũng thu được dung dịch NaOH 8%. Tính khối lượng nước đã bay hơi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) Gọi x(g) là khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Khối lượng NaOH có trong dung dịch ban đầu:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng, trong đó có chứa số gam của NaOH là:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Vậy phải trộng thêm 300g dung dịch NaOH 10% ta sẽ có 500(g) dung dịch NaOH nồng độ 8%.

Ta có công thức sau:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Vậy phải trộn thêm 6,52g NaOH vào dung dịch A để được dung dịch A để được dung dịch NaOH 8%.

c) Gọi x(g) là khối lượng của nước bay hơi khỏi dung dịch để có dung dịch NaOH 8%.

Ta có công thức:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Vậy cho 75g nước bay hơi ra khỏi 200g dung dịch NaOH ban đầu, ta có: 200 – 75 = 125(g) dung dịch NaOH 8%.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP