Để đốt cháy hoàn toàn a gam cacbon...

Chương 4: Oxi - Không Khí Để đốt cháy hoàn toàn a gam cacbon thì cần ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Để đốt cháy hoàn toàn a gam cacbon thì cần vừa đủ 1,5.1024 phân tử khí oxi. Hãy tính giá trị của a.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có: nO2= (1,5.1024)/(6.1023) = 2,5 (mol)

Theo phản ứng: nC = nO2 = 2,5 (mol) → mC = a = 2,5 x 12 = 30 (gam)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP