Cho các hàm số: với x &gt 3...

Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng Cho các hàm số: với x &...

0
Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

Cho các hàm số:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

với x > 3/2. Để F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì giá trị của a,b,c lần lượt là:

A. a = 4; b = 2; c= 1 B. a = 4; b = -2; c = -1

C. a = 4; b = -2; c = 1 D. a = 4; b = 2; c = -1 .

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP