Cho các oxit sau: CO2 SO2 P2O5 Al2O3...

Chương 4: Oxi - Không Khí Cho các oxit sau: CO2, SO2, P2O5, Al2O3, Fe...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Cho các oxit sau: CO2, SO2, P2O5, Al2O3, Fe3O4.

a) Chúng được tạo thành từ các đơn chất nào?

b) Viết phương trình phản ứng và nêu điều kiện phản ứng (nếu có) điều chế các oxit trên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) CO2: được tạo ra từ đơn chất cacbon và oxi.

SO2: được tạo ra từ đơn chất lưu huỳnh và oxi.

P2O5: được tạo ra từ đơn chất photpho và oxi.

Al2O3: được tạo ra từ đơn chất nhôm và oxi.

Fe3O4: được tạo ra từ đơn chất sắt và oxi.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP