Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi...

Chương 4: Oxi - Không Khí Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết tron...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy.

a) Tính thể tích oxi(đktc) cần thiết để đốt cháy 1kg than trên.

b) Tính thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra trong phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Lượng than nguyên chất:

a) VO2 = nO2.22,4 = 79,17.22,4 = 1773,4(l)

b) nCO2 = nO2 = 79,17(mol) → VCO2 = VO2 = 1773,4(l)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP