Cho 3 36 lit khí oxi ở đktc...

Chương 4: Oxi - Không Khí Cho 3,36 lit khí oxi (ở đktc) phản ứng hoàn...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Cho 3,36 lit khí oxi (ở đktc) phản ứng hoàn toàn với 1 kim loại hóa trị III thu được 10,2g oxit. Xác định tên kim loại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi A là kí hiệu của kim loại có hóa trị III, MA là nguyên tử khối của A.

Ta có PTHH:

Theo PTHH trên ta có:

Vậy A là nhôm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP