Trong giờ học về sự cháy một học...

Chương 4: Oxi - Không Khí Trong giờ học về sự cháy, một học sinh phát...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Trong giờ học về sự cháy, một học sinh phát biểu: Cây nến cháy và bóng đèn điện cháy, phát biểu đó có đúng hay không?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Câu phát biểu chỉ đúng ch ý đầu: Cây nến cháy vì có phản ứng cháy của nến với khi oxi, còn bóng đèn sang lên không phải là phản ứng cháy mà là dây tóc bóng đèn nóng lên và phát sang nhờ nguồn điện

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP