Có những chất sau: O2 Mg P Al...

Chương 4: Oxi - Không Khí Có những chất sau: O2, Mg, P, Al, Fe. Hã...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Có những chất sau: O2, Mg, P, Al, Fe.

Hãy chọn một trong những chất trên và hệ số thích hợp điền vào chỗ trống trong phương trình phản ứng sau:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP