1 Tính khối lượng của hỗn hợp khí...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học 1) Tính khối lượng của hỗn hợp khí...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

1) Tính khối lượng của hỗn hợp khí ở đktc gồm 2,24 lít SO2 và 3,36 lít O2.

2) Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2.

3) Tính số mol chứa trong 3.1023 phân tử nước.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mhỗn hợp = mSO2+ mO2= 2,24/22,4 x 64+ 3,36/22,4 x 32

= 6,4 + 4,8 = 11,2 (gam)

Vhỗn hợp = VCO2+ VO2= 4,4/44 x 22,4+ 3,2/32 x 22,4

= 2,24 + 2,24 = 4,48 (lít)

mH2O= (3.1023)/(6.1023) x 18= 9 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP