Hãy điền các hệ số vào trước các...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Hãy điền các hệ số vào trước các công thức...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Hãy điền các hệ số vào trước các công thức hóa học của các chất thích hợp để được các phương trình hóa học đúng.

___Al + ___H2SO4 → Al2(SO4)3 + ___H2

A. 2, 3, 1, 3

B. 3, 2, 1, 3

C. 2, 2, 1, 3

D. 2, 3, 3, 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑. Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP