Đốt cháy 24 gam magie Mg với oxi...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Đốt cháy 24 gam magie (Mg) với ox...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Đốt cháy 24 gam magie (Mg) với oxi (O2) trong không khí thu được 40 gam magie oxit (MgO). Phản ứng hóa học có phương trinh chữ như sau:

Magie + oxi → magie oxit

Lập phương trình hóa học và viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

Tính khối lượng khí oxi đã phản ứng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Lập phương trình hóa học và viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng: 2Mg + O2 → 2MgO

mMg+ mO2= mMgO

Khối lượng oxi phản ứng: mO2= mMgO- mMg= 40 – 24 = 16 (gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP