Phân tử khối của canxi cacbonat CaCO3 và...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Phân tử khối của canxi cacbonat...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Phân tử khối của canxi cacbonat CaCO3 và sắt(III) sunfat Fe2(SO4)3 lần lượt là:

A. 197 và 342

B. 100 và 400

C. 197 và 234

D. 400 và 100

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

Hướng dẫn: +) CaCO3 : 40 + 12 + 16 x 3 = 100 đvC

+) Fe2(SO4)3 : 56 x 2 + (32 + 16 x 4) x 3 = 400 đvC

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP