Hợp chất là những chất tạo nên: A...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Hợp chất là những chất tạo nên: ...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Hợp chất là những chất tạo nên:

A. từ một chất duuy nhất

B. từ một nguyên tố hóa học

C. từ nhiều chất khác nhau

D. từ hơn một nguyên tố hóa học

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Hướng dẫn: Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP