Hãy lập các phương trình hóa học sau...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Hãy lập các phương trình hóa học sau đây: ...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Hãy lập các phương trình hóa học sau đây:

Fe + Cl2 −to→ FeCl3

P2O5 + H2O → H3PO4

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các phương trình hóa học :

2Fe + 3Cl2 −to→ 2FeCl3

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP