Phương trình hóa học dung để biểu diễn...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Phương trình hóa học dung để biểu diễn ngắ...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Phương trình hóa học dung để biểu diễn ngắn gọn:

A. một phân tử

B. kí hiệu hóa học

C. công thức hóa học

D. phản ứng hóa học

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP