Ở trạng thái bình thường nguyên tử trung...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Ở trạng thái bình thường, nguyên...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Ở trạng thái bình thường, nguyên tử trung hòa về điện vì:

A. số p = số n

B. số n = số e

C. số e = số p

D. tất cả đều đúng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Hướng dẫn: Số proton mang điện dương và số electron mang điện âm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP