Cho sơ đồ các phản ứng sau: Al...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Cho sơ đồ các phản ứng sau: Al + O2 −to→ A...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Cho sơ đồ các phản ứng sau:

Al + O2 −to→ Al2O3

P2O5 + H2O à H3PO4

KClO3 −to→ KCl + O2

Na + H2O → NaOH + H2

H2 + Fe2O3 −to→ Fe + H2O

Mg + HCl → MgCl2 + H2

Hãy chọn hệ số và viết thành phương trình hóa học

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

4Al + 3O2 −to→ 2Al2O3

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

2KClO3 −to→ 2KCl + 3O2

Na + H2O → NaOH + 1/2 H2

3H2 + Fe2O3 −to→ 2Fe + 3H2O

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP