Tính hóa trị của nguyên tố P trong...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Tính hóa trị của nguyên tố P tro...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Tính hóa trị của nguyên tố P trong hợp chất P2O5.

Lập công thức hóa học và tính khối lượng mol của hợp chất gồm Al(III) lien kết với nhóm SO4(II). (Al=27, S=32, O=16

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Gọi t là hóa trị của P trong P2O5

Theo quy tắc hóa trị: 2 x t = 5 x 2 → t = 5

Alx(SO4)y

Theo quy tắc hóa trị: x.III = y.II → x/y = II/III= 2/3

x=2, y=3 → CTHH: Al2(SO4)3

M = 27.2 + (32 + 16.4).3 = 342 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
tai sao 5 .2=5 what ao vay

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP