Số mol và số nguyên tử của: 28g...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Số mol và số nguyên tử của: 28g sắ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Số mol và số nguyên tử của: 28g sắt(Fe); 6,4g đồng (Cu); 9g nhôm (Al).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nFe =28/56=0,5(mol)

Số nguyên tử của Fe là: 0,5.6.1023 = 3.1023 nguyên tử hoặc 0,5N nguyên tử .

nCu =6,4/64=0,1(mol)

Số nguyên tử của Cu là: 0,1.6.1023 = 0,6.1023 nguyên tử hoặc 0,1N nguyên tử.

nAl =9/27(mol)

Số nguyên tử của Al là: (1/3) . 6.1023 = 2.1023 nguyên tử hoặc 1/3.N nguyên tử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP