Trường hợp nào sau đây chưa khối lượng...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Trường hợp nào sau đây chưa khối l...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Trường hợp nào sau đây chưa khối lượng nguyên tử hidro lớn nhất

a) 6.10^23 phân tử H2

b) b) phân tử H2O

c) 0,6 gam CH4

d) 1,498 gam NH4Cl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP