Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp khí...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp khí ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp khí (X) gồm :13,2 g khí CO2 , 32g khí SO2 ; 9,2g khí NO2 so với khí amoniac (NH3 ).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP