Trong một bình trộn khí SO2 với SO3...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Trong một bình trộn khí SO2 với SO...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Trong một bình trộn khí SO2 với SO3 . Khi phân tích người ta thấy có 2,4 gam lưu huỳnh và 2,8 gam oxi. Xác định tỉ số mol SO2 và SO3 trong bình.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gọi số mol so2 là x thì ns là x và no là 2x.

gọi số mol so3 là y thì ns là y và no là 3y.

theo đề bài ta có hệ phương trình:

(x+y)x32=2,4

và (2x+3y)x16=2,8

giải hệ phương trình ta được x=0,05 và y=0,025

vậy nso2/nso3= x/y =0,05/0,025 = 2/1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP