Cho khối lượng của một số chất như...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Cho khối lượng của một số chất như...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Cho khối lượng của một số chất như sau:

a) 5,4 gam nước

b) 17,55 gam natri clorua

c) 6,4 gam khí sunfurơ

d) 28 gam canxi oxit

Khối lượng hợp chất nào có số phân tử nhiều hơn?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nh2o=0,3(mol); nnacl=0,3(mol); nso2=0,1(mol);

ncao=0,5(mol)

số mol cao nhiều hơn cả nên số phân tử cũng nhiều hơn:

0,5 x 6.1023= 3.1023 phân tử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP