Cho khối lượng của hỗn hợp X gồm:...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Cho khối lượng của hỗn hợp X gồm: ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Cho khối lượng của hỗn hợp X gồm: 4,4 gam CO2; 0,4 gam H2 và 5,6 gam N2.

a) Tính số mol của hỗn hợp khí X.

b) Tính thể tích của hỗn hợp khí X ở đktc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có: nco2=4,4/44= 0,1 mol ; nh2 )=0,4/2 = 0,2 mol;

nn2 )=5,6/28 = 0,2 mol

vậy số mol hỗn hợp khí x là: 0,1 + 0,2 + 0,2 = 0,5 (mol)

thể tích của hỗn hợp khí x là: 0,5 x 22,4 = 11,2 lít.

tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP