Hãy tính: a Số mol của: 28 gam...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hãy tính: a) Số mol của: 28 gam F...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hãy tính:

a) Số mol của: 28 gam Fe; 64 gam Cu; 5,4 gam Al.

b) Thể tích khí (đktc) của: 0,175 mol CO2; 1,25 mol H2; 3 mol N2.

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm có: 0,44 gam CO2; 0,04 gam H2 và 0,56 gam N2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP