Một hợp chất X có chứa 94 118%...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Một hợp chất (X) có chứa 94,118...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Một hợp chất (X) có chứa 94,118% lưu huỳnh và còn lại là hidro. Xác định tỉ lệ số nguyên tử S và H trong phân tử hợp chất (X).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

theo đề : %s = 94,118% → %h = 100% - 94,118% = 5,882%

công thức tổng quát có dạng : hxsy

lập tỉ lệ : x : y = 5,82/1 : 94,118/32 = 2 : 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP