Một hợp chất X có tỉ lệ về...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Một hợp chất (X) có tỉ lệ về khố...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Một hợp chất (X) có tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố là: mMg : mC : mO = 2 : 1 : 4, biết MX = 84 đvC. Xác định hóa trị của Mg trong hợp chất (X) vừa lập.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

lập tỉ lệ: x : y : z = 2/24:1/12:4/16= 1/3 ∶ 1/3 ∶1 = 1: 1: 3.

công thức nguyên (x): (mgco3)n

mà mx = (24 + 12 + 48)n = 84 → n = 1 → cthh: mgco3

áp dụng quy tắc hóa trị → mg có trị ii.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP