Lập công thức hóa học tính phân tử...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Lập công thức hóa học, tính phân...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Lập công thức hóa học, tính phân tử khối của những hợp chất tạo bởi (công thức đầu gji đủ các bước, các công thức sau chỉ ghi kết quả):

a) Nguyên tố sắt(III) với nguyên tố Cl (I); nhóm SO4 (II); nhóm NO3 (I); nhóm PO4 (III); nhóm OH (I).

b) Nguyên tố S (II) với nguyên tố H; nguyên tố S (IV) với nguyên tố O; nguyên tố S (VI) với nguyên tố O.

c) Biết:

- Hợp chất giữa nguyên tố X với nhóm SO4 là X2(SO4)3.

- Hợp chất giữa nguyên tố Y với nguyên tố H là H3Y.

Hãy xác định công thức hóa học giữa X và Y (không tính phân tử khối).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

– fe(iii) và cl(i).

công thức chung có dạng:

theo quy tắc hóa trị, ta có: iii.x = i.y → x/y= i/iii

công thưucs hóa học là: fecl3

– fe2(so4)3, fe(no3)3, fepo4, fe(oh)3.

h2s, so2, so3.

trong x2(so4)3, nguyên tử x có hóa trị iii. trong h3y, nguyên tử y có hóa trị iii.

vậy công thức hóa học giữa x và y là xy

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP