a Lập công thức hóa học của các...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử a) Lập công thức hóa học của các...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

a) Lập công thức hóa học của các hợp chất hai nguyên tố sau: Ca và O, Al và Cl.

b) Tính khối lượng mol của các chất sau: H2O, Al2O3, Mg3(PO4)2, Ca(OH)2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gọi công thức tổng quát của ca và o có dạng caxoy

áp dụng quy tắc hóa trị ta có:

ii x x = ii x y → x/y= 2/2= 1/1 → x = y = 1

vậy công thức hóa học là cao.

tương tự câu a) → công thức hóa học là: alcl3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP