Một kim loại M tạo muối sunfat có...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Một kim loại M tạo muối sunfat c...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Một kim loại M tạo muối sunfat có dang M2(SO4)3. Hãy xác định công thức muói nitrat của kim loại M.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

từ công thức m2(so4)3 → m có hóa trị iii.

mà gốc no3̄ có hóa trị i → công thức muối nitrat của kim loại m là m(no3)3.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP