Biết 1đvC = 1 66 10-24 gam Nguyên...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Biết 1đvC = 1,66.10-24 gam. Nguy...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Biết 1đvC = 1,66.10-24 gam. Nguyên tử (Z) nặng 5,312.10-23 gam. Xác định tên và kí hiệu của nguyên tố (Z).

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Nguyên tử khối của (z) = 5,312.10-23/(1,9926.10-23/12) = 32 (đvC) Suy ra z là lưu huỳnh (S)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
0

: ntk(z) = 5,312.10-23/1,66.10-24 = 32 (đvc): lưu huỳnh (s).

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP