Biết số proton trong hạt nhân của oxi...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Biết số proton trong hạt nhân củ...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Biết số proton trong hạt nhân của oxi là 8, kali là 19, clo là 17, silic là 14, canxi 20, nhôm là 13, lưu huỳnh là 16. Phân tử nào sau đây có số electron nhiều nhất?

A. SiO2

B. Al2O3

C. CaCl2

D. KCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn c

số electron của cacl2 là: 20 + 17 x 2 = 54 electron.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP