Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Hãy cho biết số electron lớp ngo...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố sau : O ( Z=8) , N ( Z=14 ) , K ( Z=19 ) , P ( Z=15 ).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

o ( z = 8 ) : 2 6 n ( z = 14 ) : 2 8 4

k (z = 19 ) : 2 8 8 1 p ( z = 15 ) : 2 8 5

số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố đực gạch chân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP