Em hãy cho biết khối lượng của N...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Em hãy cho biết khối lượng của N p...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau: H2O, HCl, Fe2O3; C12H22O11.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mh2o)=2 x 1 + 16 = 18 (gam); mhcl = 1 + 35,5 = 36,5 (gam).

mfe2o3) = 2 x 56 + 3 x 16 = 160 (gam);

mc12h22o11)= 12 x 12 + 22 x 1 + 11 x 16 = 342 (gam).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP