Tỷ khối của khí X đối với H2...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Tỷ khối của khí X đối với H2 bằng ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Tỷ khối của khí X đối với H2 bằng 32. Hãy xác định công thức của X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dx/h2=mx/mh2=32 → mx=2x32=64 đvc

khí x là so2 (m=64)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP