Một halogen X có tỉ khối hơi đối...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Một halogen X có tỉ khối hơi đối ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Một halogen X có tỉ khối hơi đối với khí axetilen (C2H2) bằng 2,731. Xác định kí hiệu và tên gọi của X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có: dx2/c2h2=2,731=>mx2/m c2h2 =2,731 =>mx2=71

=> nguyên tử khối của x là 71/2=35,5 (dvc) clo

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP