Cho các khí sau: CH4 H2 CO2 và...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Cho các khí sau: CH4, H2, CO2 và O...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Cho các khí sau: CH4, H2, CO2 và O2. Hãy xác định chất có số phân tử lớn nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có: nch4= 0,25 mol; nco2=22/44=0,5mol

nh2 =6/2=3mol; no2=5,6/22,4=0,25mol

vì nh2là lớn nhất nên số phân tử lớn nhất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP